Back to top
Fajansa šķīvis, kura labošanai izmantots metāls
Austrijas impērija (mūsdienu Slovākija), 19. gadsimta sākums
© Krista Knota, Volkskundemuseum Wien, Vīne, Austrija

Agrāk daudzas lietas tika nodotas no paaudzes paaudzē. Spēt tās salabot bija ļoti svarīgi. Lietas tika izmantotas līdz brīdim, kad caurumus vairs nevarēja aizlāpīt, plaisas — aizziest un iekārtu saplīsušās detaļas — nomainīt.