Back to top
Attēls no plakātu dizaina stacijas

Izstādes “Kad runā sienas” pedagoģiskās programmas mērķis ir jēgpilni iesaistīt apmeklētājus, piedāvājot iedarbīgus izglītojošos komponentus, kas ļauj uz izstādītajiem plakātiem palūkoties plašākā kontekstā no idejas līdz pat ietekmei. Kāds bijis plakāta vēsturiskais konteksts? Kas to izstrādāja? Kādai mērķauditorijai tas adresēts? Pedagoģiskā programma ļaus izstādes apmeklētājiem likt lietā daudzveidīgus mācīšanās veidus un perspektīvas. Šajā nolūkā izstādē izvietotas vairākas interaktīvās zonas.