Back to top
Attēls no plakātu dizaina stacijas

Viens no plakāta uzdevumiem ir sniegt skatītājam informāciju, taču plakāti sabiedrību arī izglīto un pat manipulē ar to. Tie atspoguļo cīņu par idejām, varu vai bagātību un ir spēcīgs rupors, kas ļauj cilvēkiem paust viedokli par dažādu sociālo, kultūras vai politisko problemātiku. Citiem vārdiem sakot, Eiropas vēsturē plakāti gan līdzdarbojušies ideoloģiskās cīņās, gan bijuši to liecinieki. Tie ir kā konkrētā laika situācijas vai notikumu momentuzņēmumi un kopumā veido bagātīgu izziņas krājumu par to, kas norisinājies Eiropā. Tādēļ tie ir gan pieaugušo auditorijai, gan skolēniem piemērots izglītojošs līdzeklis, kas ļauj nostiprināt medijpratību un palīdz izprast Eiropas publiskās sfēras vēsturisko attīstību.