Back to top
©-Studio Harm Rensink

Nākamajā tematiskajā daļā “Robežas un kontakti” uzmanība pievērsta robežu duālajai būtībai, akcentējot, ka robežas var būt gan fiziskas, gan konceptuālas, tās var būt mākslīgi radītas vai veidojušās dabiskā ceļā. Eiropai ir centrāla loma pašreizējās debatēs, kurās tiek spriests par migrāciju un cilvēktiesībām un šķetināti nacionālās suverenitātes un protekcionisma jautājumi. Eiropu vienlaikus uzskata gan par cilvēktiesību paradīzi, gan arī par skarbu cietoksni. Kultūras un sporta pasākumi, festivāli un gadatirgi tiecas radīt ideālas sabiedrības tēlu, tādējādi palīdzot definēt sociālos, ekonomiskos, kultūras un privātās dzīves aspektus, kas raksturo piederību Eiropas saimei.