Back to top
Solidaritātes vēstījums pēc galēji labējā terorista uzbrukuma, Oslo un Ūteja, Norvēģija, 2011. g. jūlijs
© Riksarkivet, Oslo, Norvēģija

Terorisms

Terorisms rada draudus Eiropas drošībai un demokrātiskajai iekārtai, bet vienlaikus tas ir arī globāla parādība, ar ko nākas saskarties mūsdienu sabiedrībai. Islāmistu vai galēji labējo teroristu uzbrukumi Eiropā ir daudzveidības un plurālisma vērtībām klaji pretēju ideju vardarbīga izpausme.

Ekstrēmistu ideoloģijas bieži iedvesmojas no citām, bieži uz pagātni orientētām, ideoloģijām, vai no reliģiskā fundamentālisma.

Tomēr, saskaroties ar šādu naidu un vardarbību, ļaudis nekavējas izrādīt solidaritāti un izteikt aicinājumus uz mieru un iecietību.