Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Pols Mulends

Pols Mulends, “Freemoovement” grupa un viņu brīvprātīgie ar velosipēdu un piekabi piegādāja karstas maltītes bezpajumtniekiem, medikamentus, grāmatas no Ekseteras bibliotēkas, pārtikas pakas un pirmās nepieciešamības preces cilvēkiem, kas smagi cieta finansiāli un emocionāli. Viņi sadarbojās ar vairākām sabiedriskām organizācijām, tostarp reliģiskām grupām, Sv. Tomasa pārtikas virtuvi, Sv. Tomasa medicīnas centru u. c. Pols ir arī palīdzēja rīkot Covid-19 situācijas risināšanai veltītās ārkārtas tiešsaistes sanāksmes ar Sv. Tomasa, Alfingtonas un Eksvikas pilsētas patversmēm. Viņu ieguldījums Ekseteras pilsētas iedzīvotāju labā ir neatsverams. Izvirzīja Hloja Pūlija.