Back to top
© Eiropas vēstures nams, Beļģija

Johana Frederika Klemesa vara gravīra “Osiāna gulbja dziesma” - Kopenhāgena, 1787. gads

Vēsture, literatūra un māksla kļuva par svarīgiem politiskiem līdzekļiem nacionālās identitātes veidošanā 18. un 19. gadsimtā Eiropā. Vēlme “noskaidrot neskaidrības” bija iemesls daudziem viltojumiem. Visos “atklājumos” bija centieni noskaidrot pēc iespējas senāku nācijas vēsturi, un tad tajos tika pasludināta tās kultūras pārākums. Par daudziem atklājumiem vēstīja nacionālie “homēri”, kas apgalvoja, ka konkrētā nācija ir indoeiropiešu civilizācijas šūpulis. Pat pēc tam, kad noskaidrojās, ka šie vēstījumi nav patiesi, tiem joprojām bija ievērojama ietekme.