Back to top
“Kam mēs aplaudējam? Veselībai un dzīvībai. Turpmāk atbalstīsim kopīgos resursus. Bez kapitālisma. Atbalsta un protesta karogs, Forē (Brisele), 2020. gada aprīlis

Kaut arī netrūka medicīnas darbinieku pateicības cilvēkiem par dažāda veida atbalstu, mediķi visā kontinentā arī plaši protestēja pret aizsardzības līdzekļu trūkumu, kas viņus pakļāva īpašam riskam.

Dāvinājums Eiropas vēstures namam Briselē.