Back to top

Kad runā sienas!

Plakāti • reklāma, propaganda un protesti

2022. gada 30. aprīlis – 2022. gada novembris

Ilustrētais plakāts kā žanrs Eiropā izveidojās 19. gadsimta nogalē. Tas atspoguļoja arvien komercializētāko pasauli un vēlāk — konfliktējošas politiskās ideoloģijas. Pateicoties iespaidīgajām dimensijām un uzkrītošajai klātesamībai, plakāti dominēja publiskajā telpā un kļuva par neatņemamu pilsētvides sastāvdaļu. Plakāts savā būtībā nav ilgmūžīgs, tas radīts konkrētam mirklim laika ritumā, tomēr daudzi plakātu elementi ir izmantojami arvien no jauna un atbalsojas kultūras atmiņā līdz pat mūsu dienām. Pasaules karu un aukstā kara propaganda, kultūras sakaru un tūrisma eksplozija, dažādas prasības pārstāvošu sociālo kustību veidošanās pēc otrā pasaules kara, daudzslāņaini Eiropas sašķeltības un vienotības aspekti — tik plaša spektra tematikai ir veltīta izstāde “Kad runā sienas”, kurā aplūkojami plakāti no Eiropas vēstures nama krājumiem. Tie liecina par norisēm un pārvērtībām Eiropas pilsētu publiskajā telpā un pētī būtiskās pārmaiņas Eiropas plakātu dizaina vēsturē, starpvalstu paralēles, sakarības un mijiedarbību.

Izstādes saturs

Ievads

Nemieri un vienotība

Robežas un kontakti

Aktīvisms un protesti

Vai plakāta laiki ir beigušies?

Pedagoģiskie aspekti