Back to top

Ceļojošā izstāde “Pa īstam viltots”

APRAKSTS

Eiropas vēstures nama izstāde “Pa īstam viltots. Viltošanas vēsture” dodas ceļā

Senie grieķi, kā vēsta mīts, izmantoja koka zirgu, lai apmānītu savus ienaidniekus un iekarotu Troju. Gadsimtu gaitā gan karā, gan politikā, gan ekonomikā un citās cilvēka darbības jomās viltotāji un krāpnieki izmantoja viltu un maldus, lai sasniegtu savus mērķus. “Pa īstam viltots. Viltošanas vēsture” ir izstāde, kurā Eiropas vēstures nama apmeklētāji Briselē šo tematu varēja pētīt vairāk nekā gadu. Tagad ir sagatavota šīs izstādes ceļojošā versija.

 

Izstāde iepazīstina ar dažādiem vēstures gaitā sastopamiem viltojumiem. Tajā ir aprakstīti īpašie vēsturiskie apstākļi, kas izskaidro to izskatu, iemeslus, kuru dēļ tie radīti, un to ietekmi. Tajā ir arī pastāstīts, kā tie tika atklāti. Izstādē “Pa īstam viltots” ir aplūkojami vairāk nekā 50 Eiropas vēstures nama kolekcijas artefakti, kas iedalīti sešās lielās hronoloģiskās sadaļās. Izstādē ir arī iekļautas filmas un interaktīvas spēles.

 

Kas būs apskatāms?

Katrs objekts vēsta par viltošanu un maldināšanu: no imperatora Konstantīna iespējamā dāvinājuma un sagrozītām viduslaiku kristiešu svēto biogrāfijām līdz viltotiem mākslas darbiem un patēriņa precēm. Izstāde iepazīstina ar dažādiem priekšmetiem, mākslas darbiem, attēliem un vēsturiski svarīgiem dokumentiem, kartēm, kurās redzamas iedomātas teritorijas, apcerējumiem par burvestībām un nepatiesiem pierādījumiem, kas izmantoti, lai apsūdzētu franču artilērijas virsnieku spiegošanā — stāstu, kas vēsturē pazīstams kā Dreifusa lieta. Izstādes pēdējā sadaļa “Era of Post Truth?” (“Vai dzīvojam pēcpatiesības laikmetā?”) ir interaktīva telpa, kurā var spēlēt spēles un noskatīties video, un kurā apmeklētāji var kļūt par faktu pārbaudītājiem, lemt par to, kādas ziņas tiek publicētas vai pakļautas cenzūrai, un izmēģināt novatorisku “filtru burbuli”, lai izpētītu, kā notiek informācijas aprite sociālajos medijos. Izstādes beigās apmeklētāji var iepazīties ar pašreizējo “infodēmiju”, kas saistīta ar Covid-19, un dezinformāciju, kas izplatīta par pandēmiju. Visi izstādes eksponāti parāda mūsu dažkārt izmisīgo un unikālo vēlmi izprast pasauli vai apzināti to sagrozīt.

 

Apmeklētāju pieredze

Izstāde mudina apmeklētājus pārdomāt to, kā tiek pavēstīta nepatiesība un radīti viltojumi un kādam nolūkam tas tiek darīts. Tajā arī paskaidrots, ka, pamatojoties uz kritisku pieeju, zinātni vai vienkāršu zinātkāri, šie viltojumi galu galā tiek atmaskoti. Izstāde “Pa īstam viltots” skaidro dažādās nozīmes, kas dažādos laikmetos piešķirtas patiesībai, viltojumiem un pierādījumiem.

Krāpšanas un viltošanas iemeslus un krāpnieku un viltotāju izmantotās stratēģijas un instrumentus nosaka īpašie politiskie un sociālie apstākļi. Taču cilvēku tieksme ticēt viltojumiem, kā arī krāpšanas mērķi, šķiet, ir universāli. Tādējādi galvenie izstādes mērķi ir veicināt medijpratību, stiprināt kritisko domāšanu, izmantojot vēsturiskus piemērus, un sniegt apmeklētājiem norādes par to, kā cīnīties pret mūsdienās sastopamo dezinformāciju.

 

Kas mēs esam

Eiropas vēstures namu atklāja 2017. gada maijā, un tas atrodas Eiropas kvartālā Briselē. Tā ekspozīcijas galerijas piedāvā apmeklētājiem ceļojumu 19. un 20. gadsimta vēsturē un pārskatu par Eiropas integrācijas attīstību. Muzejā vēsture tiek aplūkota Eiropas mērogā, un uzmanība tiek pievērsta kontinenta daudzveidībai un tā vēstures dažādajām interpretācijām. Uzziniet vairāk par mums un par izstādi “Pa īstam viltots” Briselē.

 

 

Praktiska informācija

Izstādes veids: instalēšanai gatava ceļojoša izstāde, kurā iekļauti muzeja eksponāti, interaktīvi materiāli un multimediji.
Uzņēmējas iestādes veids: muzeji vai centri ar muzeja funkcijām un bibliotēkām.

Obligātie nosacījumi, kas jāizpilda uzņēmējai iestādei:
• vietējais partneris, kas runā angļu valodā,
• atbilstošs personāls, kam ir prasmes rīkoties ar izstādītajiem eksponātiem,
• tehniskais personāls un pieredzējuši pedagogi, kas īsteno izglītības programmas,
• iespējas piesaistīt plašu auditoriju.

Nomas maksa: izstāde ir bez maksas.
Ilgums: vismaz 3 mēneši.
Vajadzīgā platība: vismaz 300 m².
Pieejamie laiki: pēc 2023. gada septembra līdz 2026. gada decembrim.
Izmaksas, kas jāsedz uzņēmējai iestādei: izstādes transportēšana vienā virzienā un apdrošināšana norises vietā, uzturēšana uz vietas, vietējā reklāmas kampaņa un, ja nepieciešams, pagaidu uzglabāšana.
Eiropas vēstures nama ieguldījums: visi nepieciešamie fiziskie aktīvi — izstāžu eksponāti, izstāžu teksti 2 vai 3 valodās (angļu + 1 vai 2 vietējās valodas), vitrīnas, instalācijas, dizains, audiovizuālās un apgaismes iekārtas.
Partnerība: Eiropas vēstures nams ir atvērts sadarbībai ar uzņēmēju muzeju, lai papildinātu izstādi ar pasākumiem un citiem eksponātiem.

 

Kontaktpersona: ceļojošās izstādes projekta vadītāja Raluca Neamu /e-pasts — tālrunis: +32 47 47 01 435