Back to top

INFORMĒŠANA

Informatīvajā darbā ar sabiedrību Eiropas vēstures nams vadās pēc turpmāk minētajiem principiem.

  • Auditorijas piesaistīšana: īstenojam daudzveidīgus publicitātes pasākumus, lai uzlabotu sabiedrības informētību un palielinātu apmeklētāju un lietotāju skaitu. Vēršamies arī pie cilvēkiem, kuri nav bieži muzeju apmeklētāji.
  • Pieejamība: mūsu mērķis ir nodrošināt cilvēkiem vienlīdzīgu piekļuvi mūsu resursiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas, izglītības līmeņa, vecuma, tautības, valodas vai fiziskajām vai intelektuālajām spējām. Izstādes, pakalpojumus un programmas izstrādājam pēc iekļaujošiem principiem.
  • Konsultēšanās un izpēte: publicitātes iniciatīvu pamatā ir konsultēšanās un izpēte — tādējādi vēlamies nodrošināt, lai programmas un pasākumi būtu pielāgoti mūsu mērķauditoriju vai iesaistīto kopienu vajadzībām un interesēm.
  • Vadošā loma: Eiropas vēstures namam ir vadoša loma, veidojot tīklus, kas atvieglo iespējas izvērst partnerības un iesaistīties sadarbībā un aliansēs ar citām iestādēm un organizācijām.

No pašreizējiem Eiropas vēstures nama projektiem jāmin ceļojošā izstāde par viltošanas vēsturi “Fake for Real”, iniciatīva “Vietas, kur mājo Eiropas demokrātija” un projekts “Atkritumi — mūsdienu krīzes vēsture”, kas tiek īstenots Eiropas mēroga partnerībā kopīgi ar citiem muzejiem.

Rādīt 1 sākuma līdz 1 1 ierakstus