Back to top

Iepriekšējās īslaicīgās izstādes

Woman giving interview in front of historic train poster in museum

Dzelzceļa stāsti

8 Sep 2021 - 30 Sep 2022

2021. gadā atzīmējam Eiropas Dzelzceļa gadu. “EUROPALIA” programma “Trains & Tracks“ (“Vilcieni un dzelzceļi”) cenšas izzināt, kāda bijusi un ir dzelzceļa ietekme no mākslinieciskā un sociālā viedokļa. Lai dotu ieguldījumu “EUROPALIA” programmā “Trains & Tracks”, Eiropas vēstures nams veido Eiropas mēroga tiešsaistes kolekciju ar personīgiem stāstiem par ceļojumiem ar vilcienu pāri valstu robežām, kas kļuvuši par kopīgu...

Poster of exhibition on walls

Kad runā sienas!

29 Sep 2021 - 13 Nov 2022

2022. gada 30. aprīlis – 2022. gada novembris

Ilustrētais plakāts kā žanrs Eiropā izveidojās 19. gadsimta nogalē. Tas atspoguļoja arvien komercializētāko pasauli un vēlāk — konfliktējošas politiskās ideoloģijas. Pateicoties iespaidīgajām dimensijām un uzkrītošajai klātesamībai, plakāti dominēja publiskajā telpā un kļuva par neatņemamu pilsētvides sastāvdaļu. Plakāts savā būtībā nav ilgmūžīgs, tas radīts konkrētam mirklim laika ritumā, tomēr daudzi plakātu elementi ir izmantojami arvien no jauna un atbalsojas...

Pages