Back to top

Ukrainas konflikta dekodēšana

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā februārī Eiropas vēstures nams (HEH) pasūtīja pētījumu, lai sniegtu ieskatu krīzē un palīdzētu HEH apmeklētājiem labāk izprast, kas notiek Ukrainā. Nesen tika pabeigts Dublinas Pilsētas universitātes vēstures doktorantes Kristīnas Zmejauskaites pētījums, kurā apkopoti aptuveni 20 raksti un priekšlasījumi.

Projekta mērķis bija sniegt HEH apmeklētājiem ieskatu karā, palīdzot izprast aktuālos vēstures un atmiņas jautājumus.

Apkopotajiem materiāliem vajadzēja būt daudzperspektīviem un akadēmiski pamatotiem, turklāt tiem bija jābūt pieejamiem plašai auditorijai. Tiem arī vajadzēja sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, piemēram, kā pašreizējā kontekstā tiek izmantoti vēstures notikumi — kas un kādiem nolūkiem to dara un kādi ir rezultāti.

Pētījumam tika noteiktas arī citas prasības. Rakstiem un priekšlasījumiem vajadzēja būt skaidri orientētiem uz atmiņu un vēsturi, vēlams, tādiem, kas rosina debates Eiropas mēroga kontekstā. To autoriem vajadzēja būt no dažādām valstīm, un tāpēc tie varēja būt rakstīti vai sagatavoti dažādās valodās, un tiem vajadzēja būt analītiskiem, nevis viedokļa izklāstam.

Turklāt tiem vajadzēja būt publicētiem vai augšupielādētiem iepriekšējo piecu gadu laikā, tiem bija jābūt iegūtiem no skaidri identificētiem un uzticamiem avotiem un tajos bija jāiekļauj atsauces uz vispāratzītu vēsturnieku un akadēmisko aprindu pārstāvju darbiem.

Pētījuma rezultāti ir šādi:

Foto: Valentīns Kundeuss, “Ukrainas Neatkarības piemineklis ar Ukrainas karogu fonā” (Adobe Stock)