Back to top

No ... skatupunkta

Sākotnēji var likties, ka nav daudz kopīga starp 1914. gada Ziemassvētku pamieru un kādiem priekšmetiem muzeju kolekcijās, kas nereti paslīd garām nepamanīti. To pašu, protams, var teikt arī par holokaustu un Eiropas robežām. Tomēr šie četri fundamentāli atšķirīgie notikumi un temati katrs savā unikālā veidā veidojuši šodienas Eiropu un tās sabiedrību. Tie visi ir vienas un tās pašas mozaīkas elementi, kuru iepazīt Eiropas vēstures nams (HEH) savus apmeklētājus aicinās 2022. gadā.

Gada laikā HEH aptuveni ik pa diviem mēnešiem organizēs septiņus mācību pasākumus, kuros tiks pētīti šādi šķietami tik atšķirīgi temati, kuri visi tomēr ir nesaraujami saistīti ar mūsu kontinenta vēsturi. Pasākumu sērijas nosaukums ir “No ... skatupunkta”.

Pasākumu kalendārs (skatīt zemāk) sniedz vairāk informācijas par sērijas tematiem un norises datumiem.

Stāstnieki

Šajos pasākumos ar saviem stāstiem un viedokļiem dalīsies aculiecinieki, vēsturnieki, mākslinieki un dažādu jomu aktīvisti. Dalībnieki kopā ar viņiem pētīs un izzinās dažādus tematus īpašās dienās, festivālos vai atceres pasākumos.

Tiks izmantoti dažādi mācību formāti, piemēram, diskusijas ar viesiem, digitālas izstādes un mutisku liecību ieraksti.

Dažādi skatupunkti, jo...

Dažādi skatupunkti ar atšķirīgiem redzējumiem atspoguļo viedokļu daudzveidību. Ja iedomājamies, ka pasākumu dalībnieki vēros laika ritumu caur kameras aci, tad tās maināmie objektīvi ļaus saskatīt dažādās krāsas Eiropas vēstures plūdumā, paveroties jaunām perspektīvām un rodoties jaunām atziņām.

Mūsu mērķis ir padarīt ikvienu dalībnieku un iesaistīto par ekspozīcijas līdzautoru, lai bagātinātu muzeja vēstījumu. Viņu balss tiks uzklausīta; viņu viedoklis tiks respektēts. Vēl vairāk — dalībnieku personīgie stāsti var kļūt par daļu no Eiropas vēstures nama vēstījuma.

Dalība pasākumos

Pastāvīgi mainīgajā Covid-19 laikā HEH ir atvēris visus iespējamos kontaktu un saziņas kanālus. Ar jaunās digitālās infrastruktūras atbalstu muzejs mēģina dzēst robežas starp digitālo un fizisko klātbūtni. Visa sērija tiks rīkota hibrīdpasākumu veidā — tiem varēs piekļūt gan tiešsaistē, gan klātienē. Neatkarīgi no tā, vai dalībnieki izvēlēsies apmeklēt muzeju personīgi vai pieslēgties no mājām, mūsu darbinieki nodrošinās, lai iesaiste būtu optimāla un jēgpilna.

HEH sniegs vairāk informācijas savās sociālo mediju platformās. Tuvāk pasākumu datumiem būs pieejamas arī katrai programmai veltītas tīmekļa vietnes ar sīkāku informāciju par attiecīgo tematu un dalības iespējām.

 

  • 2022. gada 23. janvāris    Holokausts no tajā izdzīvojušo skatupunkta —PĀRCELTS
  • 2022. gada 19. februāris    Ziemassvētki ierakumos no vēsturnieku skatupunkta
  • 2022. gada 8. maijs   Eiropa no tajā dzīvojošo jauniešu skatupunkta
  • 2022. gada 4. jūnijs     Mīlestība no viendzimuma pāru skatupunkta — atskats pagātnē, sākot ar 1850. gadu
  • 2022. gada oktobris          Eiropas robežas no ceļotāju skatupunkta
  • 2022. gada novembris         Aizmirstībā grimušas lietas no dārgumu meklētāju skatupunkta
  • 2022. gada decembris         Cilvēktiesības no šo tiesību aizstāvju skatupunkta