Back to top

Jauni drošības pasākumi Eiropas vēstures nama apmeklētājiem

Lūdzu, ņemiet vērā no 1521. gada 15. oktobra, apmeklētājiem būs jāiesniedz COVID droša biļete (Covid Safe Ticket), lai ieietu muzejā.

Iekštelpās sejas maskas ir obligātas apmeklētājiem no 13 gadu vecuma. Tās ir ieteicamas arī bērniem.

REZERVĀCIJA

Vai apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš?

Jā, pašlaik visiem apmeklētājiem apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš. Vienam apmeklētājam paredzētajā rezervācijā var pieteikt arī citus apmeklētāja mājiniekus, kuri kopā dosies uz muzeju. Lūdzu, ierodieties muzejā rezervācijā noteiktajā laikā, lai varētu veikt visus veselības aizsardzības un drošības pasākumus.

Ar ko kopā ir atļauts apmeklēt Eiropas vēstures namu?

Saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem pašlaik muzejs drīkst uzņemt tikai individuālus apmeklētājus vai apmeklētājus, kas dzīvo vienā mājoklī. Grupu apmeklējumi nav atļauti.

Kā rezervēt apmeklējumu?

Apmeklējumu var rezervēt, izmantojot šo saiti. Rezervāciju var veikt arī vairākām vienā mājsaimniecībā kopā dzīvojošām personām. Apmeklējuma laiki tiek iedalīti ar 10 minūšu intervālu.

Kādi ir iespējamie apmeklējuma laiki?

Apmeklējuma laiki tiek iedalīti ar 10 minūšu intervālu muzeja darba laikā, un pēdējais apmeklējuma sākšanas laiks ir 40 minūtes pirms slēgšanas (t.i., 17.20). Atkarībā no tā, vai vēl pieejamas vietas, apmeklētāji, kuri nav pieteikuši apmeklējumu iepriekš, var rezervēt apmeklējuma laiku nākamajā 10 minūšu intervālā pēc ierašanās muzejā.

Vai pie ieejas muzejā jāuzrāda rezervācijas apstiprinājums?

Apmeklētājiem ir jāizdrukā rezervācijas apstiprinājums un apmeklējuma dienā tas jāņem līdzi vai arī jāuzrāda mobilajās ierīcēs.

 

APMEKLĒTĀJU PIEREDZE

Cik ilgs ir muzeja apmeklējums?

Eiropas vēstures nama apmeklējums ilgst aptuveni 90 minūtes.

Kādi higiēnas pasākumi paredzēti pirms ieejas muzejā?

Pašreizējās veselības krīzes laikā Eiropas vēstures nams pilnībā ievēro valsts noteiktās sabiedrības veselības prasības.

Apmeklētājiem līdzi jāņem aizsargmaska, kas obligāti jānēsā apmeklējuma laikā. Ar īpašu skeneri tiks pārbaudīta ķermeņa temperatūra.

Apmeklētājiem, kuru ķermeņa temperatūra pārsniegs 37,7 °C, ieeja muzejā tiks liegta.

Vai aizsargmaskas jānēsā bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem?

Nē, ieteikums nēsāt aizsargmaskas attiecas tikai uz bērniem, kas ir vecāki par 12 gadiem.

Vai notiek gidu vadītas ekskursijas?

Nē, drošības apsvērumu dēļ gidu vadītas ekskursijas pašlaik netiek piedāvātas.

Vai iespējamas ekskursijas ar gidu, skolotāju vadītas ekskursijas un darbsemināri skolēnu grupām?

Nē, drošības apsvērumu dēļ ekskursijas un darbsemināri skolēnu grupām pašlaik netiek piedāvāti.

Vai apmeklētāji joprojām var piedalīties otrdienu pusdienlaika ekskursijās?

Pašlaik muzejs nepiedāvā nekādas organizētas ekskursijas. Pusdienlaika ekskursijas nenotiek jau kopš 16. jūnija 2020.

Kādi higiēnas noteikumi attiecas uz planšetdatoru izmantošanu?

Eiropas vēstures nams ir ieviesis alternatīvu audiogidu, kuru apmeklētāji, kas nevēlas lietot muzejā izsniegtos planšetdatorus, var izmantot savā mobilajā ierīcē. Attiecīgās saites ir atrodamas mūsu tīmekļa vietnē katrā pastāvīgās ekspozīcijas lapā.

Dezinficētos planšetdatorus apmeklētāji kā parasti var saņemt šim nolūkam atvēlētajā vietā 1. stāvā. Pēc apmeklējuma planšetdatorus var nodot 5. stāvā, kur muzeja darbinieki tos nekavējoties dezinficēs. Planšetdatori tiek dezinficēti gan pirms izsniegšanas apmeklētājiem, gan pēc tam, kad apmeklētāji tos nodevuši atpakaļ.

Gan audiogida, gan planšetdatora izmantošanas nolūkos iesakām apmeklētājiem pašiem ņemt līdzi austiņas.

Vai muzeja apskatē jāievēro noteikts maršruts?

Jā, Beļģijas tiesību akti nosaka, ka apmeklētājiem, atrodoties muzejā, ir jāpārvietojas noteiktā maršrutā. Maršruts ir vienvirziena. Tas ir atzīmēts ar īpašām norādēm uz grīdas un paneļiem.

 

GALERIJAS / VIETAS

Vai iespējams izmantot visu galerijās izvietoto interaktīvo audiovizuālo aprīkojumu?

Apmeklētāji joprojām var izmantot interaktīvos skārienjutīgos ekrānus. Muzeja darbinieki tos regulāri dezinficēs.

Drošības apsvērumu dēļ apmeklētājiem nav atļauts izmantot rotējošo kartotēku, kas atrodas trešajā stāvā.

Vai apmeklētāji var doties uz visiem muzeja stāviem?

Jā. Apmeklētājiem ir obligāti jāievēro noteiktais apmeklējuma maršruts. Maršruta norādes izvietotas uz grīdas.

 

MĀCĪBU RESURSI UN ĢIMENĒM PAREDZĒTIE RESURSI

Vai ir pieejami informācijas materiāli drukātā veidā?

 

Nē, drošības apsvērumu dēļ nav iespējams izsniegt apmeklētājiem drukātus informācijas materiālus, taču visnotaļ plaša informācija ir pieejama Eiropas vēstures nama tīmekļa vietnē: https://historia-europa.ep.eu/lv/sveicinati-eiropas-vestures-nama

 

Vai tiek izsniegtas darba lapas “Meklēt, analizēt un apspriest” un “Informācija par ES”?

Nē, drošības apsvērumu dēļ šobrīd nav atļauts izsniegt darba lapas.

Apmeklētāji, kuri paņēmuši līdzi paši savas darba lapu izdrukas, galerijās var tās izmantot.

Vai tiek izsniegti skolotājiem paredzētie resursi?

Nē, drošības apsvērumu dēļ šobrīd nav atļauts izsniegt skolotājiem paredzētos resursus.

Kā iespējams piekļūt mācību resursiem?

Mācību resursi ir pieejami Eiropas vēstures nama tīmekļa vietnē www.historia-europa.ep.eu, sadaļā “Uzzināt”. Tiešsaistes rubrikā “Klases nodarbības” skolotājiem piedāvāti resursi 5 dažādās tematiskajās jomās — konflikts, cilvēktiesības, migrācija, saziņa un identitāte. Resursi pieejami 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

 

COVID-19 DROŠĪBAS PASĀKUMI

Vai vietās, kur cilvēki var nonākt ciešā saskarē, būs uzstādītas organiskā stikla aizsargbarjeras?

Jā, atsevišķās muzeja vietās, kur cilvēki var nonākt ciešā saskarē, būs uzstādītas organiskā stikla aizsargbarjeras.

 

APMEKLĒTĀJU ĒRTĪBĀM

Vai apmeklētājiem ir pieejami ratiņkrēsli?

Jā, apmeklētājiem joprojām ir pieejami divi ratiņkrēsli.

Vai atļauts izmantot liftus?

Pārvietojoties starp stāviem, apmeklētājiem jāizmanto kāpnes: dodoties augšup — centrālās kāpnes un dodoties lejup — evakuācijas kāpnes. Izeja atrodas līdzās veikalam. Tādējādi tiek ievērots nepieciešamais vienvirziena maršruts.

Liftus atļauts izmantot tikai apmeklētājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un muzeja telpu uzraugiem.

Izņēmums pieļaujams gadījumā, ja apmeklētājam steidzami jānokļūst tualetes telpās.

Vai varu nodot savas personīgās mantas?

Apmeklētāji var izmantot ģērbtuvi (no pirmdienas, 2021. gada 6. septembra). Skapīši tiek dezinficēti pēc katras lietošanas reizes. 

 

CAFE EUROPA

Vai kafejnīca “Café Europa” darbojas?

Pašlaik “Café Europa” līdz turpmākam paziņojumam ir slēgta.

Pirms iziešanas no muzeja zemes līmenī ir pievienoti divi tirdzniecības automāti un ūdens strūklaka.

 

Brussels Health Safety Label