Back to top

Ģimenēm paredzētās atklājumu vietas būs atvērtas visu vasaru!

Ģimenēm paredzētās atklājumu vietas

Ģimenēm paredzētajās atklājumu vietās bērnus sagaida princese Eiropa un viņas brālis Kadms, kuru pavadībā bērni var doties ceļojumā laikā. Eiropas vēstures nama sagatavotie bukleti “Atklājumu maršruts” un “Laika ceļotāja pase” ļauj bērniem radoši un interaktīvi izzināt vēsturi. Atklājumu vietas ir paredzētas bērniem vecumā no sešiem līdz desmit gadiem un atrodas četros muzeja stāvos. Tajās ir apskatāmi īpaši izveidoti priekšmeti, pieejamas vienkāršas balsošanas urnas un interaktīvas spēles, kam ir saistība ar muzejā izstādītajiem eksponātiem.

Interesanti pasākumi

Dažādu pasākumu laikā bērni var pārbaudīt savas zināšanas, iejusties to cilvēku lomās, par kuriem ir stāstīts izstādē, un padomāt par daudziem vēstures jautājumiem, kas ir aktuāli arī mūsdienās. Gaisotne un pasākumi ir tādi, lai apmeklētāji, kas muzejā ieradušies nelielās ģimeņu grupās, varētu cits ar citu sarunāties un apspriest izstāžu zālēs apskatāmos priekšmetus un atspoguļotās idejas.

Ģimenēm paredzētajās atklājumu vietās ir interesanti arī mazākiem bērniem. Ģimenes var līdz šim nepieredzētā veidā iepazīt Eiropas vēsturi, tostarp izmantojot gan ožu, gan tausti. Daži muzeja piedāvātie pasākumi: lomu spēle, kurā var uzzināt, kā 20. gadsimta 60. gados darbojās ceļojumu aģentūra; ietērpšanās dažādos tērpos; spēle, kurā jāiedomājas, kā roboti un zemūdenes mainīs mūsu pasauli.

Darbalaiks

Ģimenēm paredzētās atklājumu vietas ir pieejamas muzeja parastajā darbalaikā. Tādi īpaši pielāgoti pasākumi kā ietērpšanās tērpos un lomu spēle ceļojumu aģentūrā notiek:

trešdienās plkst.14.00–17.00

un sestdienās un svētdienās plkst. 10.30–11.30 un 14.00–17.00.