Back to top

Aktīvie Jaunieši

Dzīve Eiropā no 1945. gada līdz mūsdienām

(IZSTĀDE BEIDZĀS 2020. GADĀ)

Līdzšinējo 70 gadu laikā jaunieši Eiropā no grupas, ko ietekmēja vēstures notikumi, ir kļuvuši par grupu, kas paši veido vēsturi. Izstāde sniedz ieskatu par četrām paaudzēm un parāda jauniešus, kas piedzīvoja svarīgus Eiropas vēstures notikumus 20. gadsimta 40. gadu beigās, 60. gados, 80. gados un 21. gadsimta sākumā. Izstāde stāsta par jauniešiem svarīgiem jautājumiem — gan par izglītības iegūšanu un darba atrašanu, gan identitātes veidošanu un mīlestības meklējumiem.

Šos jautājumus nenovēršami ir ietekmējusi katra konkrētā laika perioda politika, sabiedrības viedoklis, kultūra un ekonomika. Būt par jaunieti pārtikušā un atvērtā sabiedrībā ir pavisam kas cits, nekā būt jaunietim tur, kur valda nabadzība vai politiska apspiestība.

Eiropas jaunieši ir izvēlējušies vērtības, kas atšķiras no viņu vecāku paaudzes vērtībām. Viņi apzinās, ka ir pavisam konkrētas paaudzes — “manas paaudzes” — pārstāvji. Viņi ir izveidojuši savu kultūru ar tai raksturīgu vērtību kopumu. Tās ir vērtības, par kurām jauni cilvēki ir gatavi cīnīties vai pat mirt, tās aizstāvot.

Lai gan izstāde ir par jauniešiem, tomēr runa nav tikai par viņiem. Mēs visi reiz bijām jauni, un, lai gan jaunība paiet, to reti kad var aizmirst.

Video galerija Nr. 1 — stāsti viņpus objektiem

Video galerija Nr. 2 — stāsti viņpus objektiem

Eiropas klusā paaudze?

Revolūcijas paaudze

Starp izmisumu un cerību

“Es” paaudze?