Back to top

RYŠIAI

Įgyvendinant Europos istorijos namų ryšių projektus, vadovaujamasi toliau išvardytais principais.

  • Auditorijos formavimas. Mes įgyvendiname įvairią ryšių veiklą, kurios tikslas – stiprinti publikos informavimą ir didinti lankytojų bei naudotojų skaičių. Dėmesio skiriame ir tiems, kurie nėra įprasti muziejų lankytojai.
  • Prieinamumas. Mūsų tikslas – lygiavertė lankytojų prieiga prie išteklių nepaisant jų vietos, išsilavinimo lygio, amžiaus, etninės kilmės, fizinio ar intelektinio pajėgumo ir kalbos. Parodos, paslaugos ir programos rengiamos siekiant užtikrinti įtraukumą.
  • Konsultacijos ir tyrimai. Tai ryšių iniciatyvų pagrindas. Rengiant konsultacijas ir atliekant tyrimus užtikrinama, kad programos ir užsiėmimai būtų aktualūs tikslinėms auditorijoms arba dalyvaujančioms bendruomenėms.
  • Lyderystė. Europos istorijos namai atlieka lyderio vaidmenį užsiimant tinklaveika, kurios pagrindu skatinamos partnerystės, bendradarbiavimas ir aljansai su kitomis institucijomis bei organizacijomis.

Projektai, kuriuos šiuo metu įgyvendina Europos istorijos namai, apima keliaujančią parodą „Fake for Real“, programą „Europos demokratijos vietos“ ir paneuropinę muziejų partnerystę atliekų tema „Skirta išmesti: šiuolaikinės krizės istorija.“

Rodoma 1 - 1 iš 1 kategorijų