Back to top

PUBLIKACIJOS

Europos istorijos namai sieks skleisti Europos istorijos žinias ir skatinti viešą diskusiją apie nemažėjantį praeities vaidmenį šiandieniniame pasaulyje.

Publikacijose lankytojai ras įžvalgų, susijusių su muziejaus veikla, pagrindiniais principais ir turiniu platesniąja prasme. Tai, savo ruožtu, išplės su muziejumi susijusią patirtį, kuri apims įspūdžius iki ir po faktinio apsilankymo.

Šiame skirsnyje galite panagrinėti pagrindinius nuolatinės parodos elementus atsižvelgdami į svarbiausius Europos istorijos raidos momentus. Svarbūs parodos aspektai paaiškinti išsamiuose aprašymuose ir moksliniuose esė.

Taip pat pateikiame įvairių straipsnių, prisidėjusių prie diskusijos su Europos istorijos namais susijusiomis temomis ir jų analizės.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 10 iš 10 kategorijų
ANABASES journal cover

Kokia vieta Europos istorijos namuose tenka senovei? Šiame straipsnyje analizuojama senovės vizija, pateikiama Europos istorijos namuose – Briuselyje veikiančiame Europos istorijos muziejuje, kurį įkūrė Europos Parlamentas. Straipsnio autorius yra vienas iš kuratorių, nuo pat projekto inicijavimo 2011 m. dirbęs kuriant šio muziejaus turinį ir su juo susijusią komunikacijos strategiją.Daugiau

Cover of Bien Symboliques journal

Europos istorijos namai yra Briuselyje veikiantis Europos istorijos muziejus, kurį įkūrė ir administruoja Europos Parlamentas. Muziejus veikia nuo 2017 m. gegužės. Su kokiais iššūkiais susiduria ši neeilinė muziejinė įstaiga?Daugiau

Making HIstories cover - colonial images

2017 m. gegužės 4 d. pačioje Briuselio Europos kvartalo širdyje duris visuomenei atvėrė Europos istorijos namai. Jau nemažai rašyta apie tai, kad šis muziejus skirtas Europos istorijai, ir apie daugybę iššūkių, kuriuos jam teko ir dar teks atremti. Tačiau informacija apie tai, kaip muziejų vertina 493 722 žmonės, jame apsilankę po atidarymo, skelbiama nebuvo.Daugiau

People walking past rememberance names

2017 m. Briuselyje duris atvėrė Europos istorijos namai. Juose Europos istorija ir jos pasakojimas grindžiamas tarptautiniu požiūriu. Pirmasis pasaulinis karas pristatomas kaip konfliktas, pakeitęs tolesnę Europos istoriją ir užėmęs nepaprastai svarbią vietą Europos atmintyje, tačiau interpretuojamas iš daugybės skirtingų perspektyvų. Europos istorijos namų tikslas – perteikti šį giluminį ilgalaikį poveikį taikant muziejininkystės strategiją, kuri peržengia tradicines nacionalinio muziejaus, karo muziejaus ribas,...Daugiau

Blue front cover Parliaments, Estates and Representation

Pastaraisiais dešimtmečiais Europos Parlamentui pamažu įgyjant vis daugiau įgaliojimą, institucijos gyvenimą žymėjo augantis kompleksiškumas ir didesnio teisėtumo paieškos. Nepaprastai didelę svarbą įgijo informacijos valdymas, įgyvendinamas dviem – komitetų specializacijos ir kaip niekad aktyvaus visuomenės informavimo – kryptimis. Ši veikla yra Parlamento pastangų kompensuoti demokratijos deficitą Europos Sąjungos sistemoje pagrindas.Daugiau

Cover of Museums and Identity ICOM publication

„Išplėstinis muziejus“: toks įvardijimas Europos istorijos namams tinka dėl keleto aspektų. Šiame straipsnyje bus aptartos trys pagrindinės su šia tema susijusios idėjos. Pirma, kaip galima apibūdinti šio muziejaus europinį pobūdį? Antra, kokia jo vieta erdvėje: savo vietos kraštovaizdyje ir platesnėje Europos geografinėje erdvėje? Trečia, kaip šiame muziejuje iš naujo kontekstualizuojamas Europos paveldas?Daugiau

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

2017 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento iniciatyva Briuselyje atidaryti Europos istorijos namai yra šiuolaikinis muziejus, sumanytas kaip plačiai publikai skirta „atminties ir ateities vieta“.Daugiau

Front cover European Commemoration book

Europos istorijos namų vyriausioji kuratorė Andrea Mork savo straipsnyje tyrinėja teorinį pagrindą, svarbiausias idėjas ir pagrindinius istorinius aspektus, padariusius lemiamą poveikį nuolatinei naujojo muziejaus parodai.Daugiau

Front cover European Consciousness book

Į šią knygą įtrauktas Europos istorijos namų akademinių projektų vadovės Tajos Vovk van Gaal parengtas skyrius, kuriame išsamiai pasakojama, kaip buvo kuriamas muziejus.Daugiau

Front cover Past Power book

Šiame skyriuje Europos istorijos namų akademinių projektų grupės narys Martí Grau Segú gilinasi į Europos istoriją kaip į pasakojimą, kuriame akcentuojamas Europos tautų ir visuomenių sąjungos vaidmuo ir prasmė Europos idėjai suteikiama kaip istoriniam objektui, kurį apibūdina bendri elementai, o ne geografinė vieta.Daugiau