Back to top

PUBLIKACIJOS

Europos istorijos namai sieks skleisti Europos istorijos žinias ir skatinti viešą diskusiją apie nemažėjantį praeities vaidmenį šiandieniniame pasaulyje.

Publikacijose lankytojai ras įžvalgų, susijusių su muziejaus veikla, pagrindiniais principais ir turiniu platesniąja prasme. Tai, savo ruožtu, išplės su muziejumi susijusią patirtį, kuri apims įspūdžius iki ir po faktinio apsilankymo.

Šiame skirsnyje galite panagrinėti pagrindinius nuolatinės parodos elementus atsižvelgdami į svarbiausius Europos istorijos raidos momentus. Svarbūs parodos aspektai paaiškinti išsamiuose aprašymuose ir moksliniuose esė.

Taip pat pateikiame įvairių straipsnių, prisidėjusių prie diskusijos su Europos istorijos namais susijusiomis temomis ir jų analizės.

OUR PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 3 iš 7 kategorijų

Kai prabyla sienos!

Nuo pasaulinių karų ir Šaltojo karo propagandos iki kultūrinių mainų ir turizmo sprogimo bei daugiabalsių socialinių judėjimų iškilimo po Antrojo pasaulinio karo: rinktiniuose Europos istorijos namų kolekcijos plakatuose, kurie eksponuojami parodoje „Kai prabyla sienos“, atskleidžiami sudėtingi Europos skilimo ir vienybės sluoksniai.Daugiau

Fake for Real

Europos istorijos namai Briuselyje kviečia į naują laikinąją parodą, kurioje pasakojama klastočių ir falsifikavimo istorija. Nuo antikos iki šių dienų: parodoje sužinosite, kaip atpažinti klastotes ir apsisaugoti pasitelkiant kritinį mąstymą.

  • Tik anglų kalba
  • ISBN 978-92-846-5038-5
  • Daugiau
ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 3 iš 12 kategorijų

Senovės atkūrimas Europos istorijos namuose: temos, objektai, muzeografija, muziejininkystė

Kokia vieta Europos istorijos namuose tenka senovei? Šiame straipsnyje analizuojama senovės vizija, pateikiama Europos istorijos namuose – Briuselyje veikiančiame Europos istorijos muziejuje, kurį įkūrė Europos Parlamentas. Straipsnio autorius yra vienas iš kuratorių, nuo pat projekto inicijavimo 2011 m. dirbęs kuriant šio muziejaus turinį ir su juo susijusią komunikacijos strategiją.Daugiau