Back to top

PUBLIKACIJOS

Europos istorijos namai sieks skleisti Europos istorijos žinias ir skatinti viešą diskusiją apie nemažėjantį praeities vaidmenį šiandieniniame pasaulyje.

Publikacijose lankytojai ras įžvalgų, susijusių su muziejaus veikla, pagrindiniais principais ir turiniu platesniąja prasme. Tai, savo ruožtu, išplės su muziejumi susijusią patirtį, kuri apims įspūdžius iki ir po faktinio apsilankymo.

Šiame skirsnyje galite panagrinėti pagrindinius nuolatinės parodos elementus atsižvelgdami į svarbiausius Europos istorijos raidos momentus. Svarbūs parodos aspektai paaiškinti išsamiuose aprašymuose ir moksliniuose esė.

Taip pat pateikiame įvairių straipsnių, prisidėjusių prie diskusijos su Europos istorijos namais susijusiomis temomis ir jų analizės.

OUR PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 3 iš 4 kategorijų

Veržlus Jaunimas

Per pastaruosius 70 metų Europos jaunimo vaidmuo pakito: anksčiau jaunimas buvo pasyvus istorijos stebėtojas, o dabar jaunimas – tai grupė, iš tiesų kurianti istoriją. Šioje parodoje pristatomos keturios kartos jaunuolių, kurie suaugo svarbiausiais Europos istorijos momentais: XX amžiaus 5-ojo dešimtmečio pabaigoje, 7-ajame dešimtmetyje, 9-ajame dešimtmetyje ir XXI amžiaus 1-ajame dešimtmetyje. Parodoje apžvelgiama jaunuolių patirtis, įgyta svarbiais gyvenimo etapais: mokantis, dirbant,...Daugiau

Kaip buvo kuriami Europos istorijos namai

Kuriant Europos istorijos namų muziejų buvo nueitas ilgas kelias. Šį nepaprastai įdomų ir sudėtingą kūrimo procesą 44-iuose straipsniuose labai skirtingu profesiniu ir asmeniniu žvilgsniu pateikia keturiasdešimt autorių. Jie pasakoja apie idėjas, iššūkius, užmojus ir abejones, kliūtis ir sprendimus.

Knyga buvo išleista minint pirmąsias Europos istorijos namų atidarymo metines. Šia proga buvo surengta ir konferencija „Europe Exposed“. Knygą sudarančios penkios...Daugiau

Front cover Interactions catalogue

Interactions - Temporary Exhibition Catalogue

Šioje parodoje pasakojame apie įvairiausius žmonių sąveikos būdus: karą, derybas, prekybą, maistą, meną, švietimą. Parodoje jie tampa mūsų didinamuoju stiklu tyrinėjant Europos istoriją ir jos suformuotą kultūros paveldą.

  • Tik anglų kalba
  • ISBN 978-92-846-5813-8
  • Daugiau
ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 3 iš 4 kategorijų
Front cover European Commemoration book

Kaip kūrėsi Europos istorijos namai

Europos istorijos namų vyriausioji kuratorė Andrea Mork savo straipsnyje tyrinėja teorinį pagrindą, svarbiausias idėjas ir pagrindinius istorinius aspektus, padariusius lemiamą poveikį nuolatinei naujojo muziejaus parodai.Daugiau