Back to top

Plėtra į Europą. Europos istorijos namai Briuselyje

Constanze Itzel
Straipsnis
1 Sau 2019
11 psl.

„Išplėstinis muziejus“: toks įvardijimas Europos istorijos namams tinka dėl keleto aspektų. Šiame straipsnyje bus aptartos trys pagrindinės su šia tema susijusios idėjos. Pirma, kaip galima apibūdinti šio muziejaus europinį pobūdį? Antra, kokia jo vieta erdvėje: savo vietos kraštovaizdyje ir platesnėje Europos geografinėje erdvėje? Trečia, kaip šiame muziejuje iš naujo kontekstualizuojamas Europos paveldas?

Siūlomi formatai ir kalbos
APRAŠYMAS

Šis publikacija buvo parengta po tarptautinio seminaro „Muziejai ir tapatybės“ – antrojo tarptautinio seminaro iš ciklo „Išplėstinio muziejaus planavimas“, kurį Vilianuve surengė Karaliaus Jono III rūmų muziejus.

Publikacija „Muziejai ir tapatybės. Išplėstinio muziejaus planavimas“ yra publikacijų serijos „Muzeologia“ XX tomas, išleistas gavus Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) specialiųjų projektų, Vilianuvo Karaliaus Jono III rūmų muziejus, Nacionalinio muziejaus Kelcuose, Krokuvos Šiuolaikinio meno muziejaus (MOCAK) ir Krokuvos druskos kasyklų muziejaus Veličkoje finansinę pagalbą.