Back to top

Kuo jūs save laikote? Tapatybė

Amžius: 
12-15, 16-18
APRAŠYMAS

Kaip jūs apibrėžiate savo tapatybę? Kas jai būdinga? Tapatybė nuolat kinta ir mainosi, taigi mūsų įsitikinimai apie tai, kas esame mes ir kas yra kiti, gali keistis. Nagrinėjant šią temą aptariamas tapatybės daugialypiškumas ir, remiantis praeities bei dabarties pavyzdžiais, svarstoma, ką Europos tapatybė galėtų reikšti XXI a.