Back to top

EUROPA GRIUVĖSIUOSE

I PASAULINIS KARAS

Įsiliepsnojęs I pasaulinis karas – pirmas industrializuotas masinis karas – nuvedė į neregėto masto naikinimą mūšio lauke ir visuomenėse apskritai. Šie ketveri metai sukrėtė Europą iki pamatų ir virto iki tol neregėto masto pasauliniu konfliktu.

Šia katastrofa prasidėjo daugiausia gyvybių Europos istorijoje pasiglemžęs šimtmetis, kurio sukrečiamos pasekmės padarė didžiulį poveikį Europos atminčiai.

TOTALITARIZMAS PRIEŠ DEMOKRATIJĄ

Po I pasaulinio karo byrėjo senosios imperijos ir kūrėsi naujos valstybės. Išaugo pacifizmo ir Europos integracijos idėjų įtaka.

Visoje Europoje klestint parlamentinei demokratijai, Sovietų Sąjunga tapo pirmąja komunistinės diktatūros šalimi. Tačiau iki 1939-ųjų didžioji dalis šių demokratinių santvarkų žlugo ir dauguma europiečių gyveno valdomi autoritarinių arba totalitarinių režimų, kurie jėga kontroliavo viešą ir privatų gyvenimą bei ribojo asmens laisves.

1933 m. į valdžią atėję nacistai įtvirtino totalitarinį režimą. Jis arijus vokiečius laikė biologiškai pranašesne aukščiausia rase, kuriai skirta viešpatauti Europoje. Atsakomybė dėl Vokietijos problemų buvo verčiama žydams, kurie buvo kaltinami sąmokslu užgrobti pasaulį.

II PASAULINIS KARAS

II pasaulinis karas dažnai vadinamas totaliniu karu, ištrynusiu ribą tarp karių ir civilių. Masinių egzekucijų, deportacijų, bado, priverstinio darbo, koncentracijos stovyklų ir bombardavimų aukomis tapo milijonai žmonių.

Valdant nacistams, per sistemingus socialinius ir etninius valymus išžudyti milijonai. Dėl savo masto ir biurokratinio pobūdžio Europos žydų genocidas tapo istorinio precedento neturinčiu reiškiniu. Ypač žiaurus karas vyko Centrinėje ir Rytų Europoje, kuri atsidūrė nacionalsocializmo ir stalinizmo kryžminėje ugnyje.

DESTRUKCIJOS PADARINIAI

Per II pasaulinį karą žuvo apie 60 mln. žmonių; beveik du trečdaliai jų – civiliai gyventojai. Tačiau vien skaičiais būtų sunku perteikti visą patirtų asmeninių tragedijų mastą ar katastrofišką šių įvykių poveikį įvairioms žmonių grupėms. Eksponatai, kuriuos čia matote, pasakoja šiuos įvykius išgyvenusių žmonių istoriją ir kviečia mus visus pamąstyti, kaip žmonėms pavyko išsigydyti tokią gilią traumą ir susitaikyti su šitokio masto praradimais.