Back to top
Sovietų armijos oro pajėgų vasarinė uniforma su pasigamintais ordinais
Sovietų Sąjunga (Latvija) XX a. 9 deš.
Latvijas Okupācijas muzejs, Ryga, Latvija

1980-aisiais ir 1981-aisiais nuvilnijo gatvės protestų, skvotingo ir smurtinių susirėmimų su policija banga. Tuometinė sistema jaunimo netenkino, tačiau rasti alternatyvos jiems vis nepavyko.
Kruvinų susirėmimų – dažnai dalyvaujant jaunimui – taip pat kildavo dėl nedarbo ir rasinės bei religinės įtampos.

Rytuose jaunimas buvo labiau pasinėręs į taikos, laisvės ir žmogaus teisių problemas. Vėliau jie atliks nepaprastai svarbų vaidmenį prasidėjus judėjimui už reformas ir autonomiją.