Back to top
Susivienijimo šventė prie Brandenburgo vartų
Gilles Leimdorfer
Berlynas, Vokietija, 1990 m. spalio 3 d.
Nuotrauka
AFP / Getty Images

1990 m. spalio 3 d. Vokietija vėl tapo suvienyta šalimi. Šį įvykį paskatino nenutrūkstamas žmonių išvykimas iš Rytų į Vakarus po Berlyno sienos griūties ir tais metais Rytų Vokietijoje surengtų rinkimų rezultatai, parodę, kad piliečiai pritaria susivienijimui. Dėl susivienijimo sutarties buvo susitarta su Vokietiją pokariu okupavusiomis šalimis: JAV, Sovietų Sąjunga, Prancūzija ir Didžiąja Britanija.