Back to top
Rinkliavų dėžutė. Parama „Solidarność“
Švedija, 1980–1989
Ośrodek Karta, Varšuva, Lenkija
1989-ieji – ypatingi metai Europos istorijoje.

9-ajame dešimtmetyje lenkai ėmė dar aktyviau priešintis komunistų valdymui. Šis pasipriešinimas – ankstesnių 6-ajame dešimtmetyje prasidėjusių darbininkų neramumų tęsinys. Streikuojantys Gdansko laivų statyklos darbininkai įkūrė profesinę sąjungą ir pavadino ją „Solidarność“. Jie reikalavo geresnių gyvenimo sąlygų ir politinių reformų.