Back to top
Ženkliukai pareikšti protestui prieš branduolinę energiją
Europa, 1970–1985
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gentas, Belgija

Kūrėsi nauji socialiniai judėjimai. Vakarų Europos gyventojai žygiavo gatvėmis nešini transparantais, kad paremtų lyčių lygybę ir vienodas LGBT bendruomenės narių teises, ekologiją ir kovos už taiką kampanijas. Šių judėjimų dalyviai rimtai abejojo tuo, kaip parlamentinė demokratija užtikrino jų poreikius ir ar ji apskritai buvo pajėgi tai padaryti.