Back to top
„CCCP USA“
Paryžius, Prancūzija, 1968
Roman Cieslewicz
Plakatas
Reprodukcija
Europos istorijos namai, Briuselis, Belgija

Ir Vakarų, ir Rytų blokas ryžtingai siekė parodyti konkretaus savo visuomenės modelio viršenybę. Rytai laikėsi idėjos, kad komunizmo ideologija turi išstumti kapitalizmą, ir kliovėsi planine valstybės ekonomika ir vienpartiniu valdymu. Šios ekonominės ir politinės ypatybės buvo laikomos tik tarpiniu žingsniu siekiant beklasės, jokiai valstybei nepavaldžios visuomenės.