Back to top
Gulago kalinio laiškas
Viatkos pataisos darbų lageris, Sovietų Sąjunga, 1943 m. sausio mėn.
Beržo tošis
Tukuma muzejs, Tukumas, Latvija

Valdant J. Stalinui, per karą ir po jo milijonai žmonių buvo priversti migruoti Sovietų Sąjungos viduje. Šis laiškas, ant beržo tošies parašytas į gulagą deportuoto teisininko, kurio sveikatą pakirto tenykštis darbas, pasakoja apie jo viltį sugrįžti pas šeimą. Tačiau savo artimųjų jis taip ir neišvydo.