Back to top
Kalinių ženklinimo lentelė
Dachau koncentracijos stovykla, Vokietijos imperija, apie 1938–1942
Reprodukcija
KZ-Gedenkstätte Dachau, Dachau, Vokietija

Nacistų režimas žiauriai engdavo savo priešus ir darė viską, kad asmenys, kurie dėl savo politinio priešinimosi, pilietinio nepaklusnumo ar dalyvavimo rezistencijoje kėlė pavojų saugumui, būtų išvežami į koncentracijos stovyklas.