Back to top
J. Nasmytho garu varomas kūjis
Didžioji Britanija, apie 1850
Kopija
Science Museum, Londonas, Jungtinė Karalystė

Industrializacija ir mechanizuotos gamybos atsiradimas visoje Europoje visiškai pakeitė žmonių darbo sąlygas.