Back to top
D. Diderot ir J. d’Alambert’o enciklopedija
Paryžius, Prancūzija
1751–1772
Europos istorijos namai, Briuselis, Belgija

XVIII a. – Švietimo amžius – žymi Europos kultūrinės ir politinės raidos takoskyrą. Amžius, kuriuo ypatingas dėmesys buvo skiriamas proto ir racionalaus mąstymo svarbai, įkvėpė didžiulius pokyčius mokslo, filosofijos, socialinėje ir politinėje srityse.