Back to top
Vaizdas iš plakatų dizaino stoties

Parodos „Kai prabyla sienos“ šviečiamosios programos tikslas – paskatinti prasmingą auditorijos dalyvavimą ir pasiūlyti stiprius mokymosi komponentus, kad lankytojai suprastų šių plakatų kontekstą. Nuo plakato idėjos iki jo poveikio: kokiomis istorinėmis aplinkybėmis buvo naudojamas plakatas? Kas jį sukūrė? Kokiai auditorijai jis skirtas? Šviečiamajai programai skirta erdvė apims daugybę mokymosi metodų ir perspektyvų. Parodoje veiks įvairios interaktyvios erdvės.