Back to top
„Baga Nimba“ - Niyi Olagunju (g. 1981), Jungtinė Karalystė ir Nigerija, 2019, Skulptūra. Dirbtinai sendintas medis, paauksuota bronza
© Europos istorijos namai, Briuselis (Belgija)

Kolonijinis paveldas

Ne vieną šimtmetį trukęs Europos kolonijinis viešpatavimas neaprėpiamose viso pasaulio teritorijose ir regionuose leido Europai kurti gerovę ir semti kolonijų išteklius, nors vietos gyventojai buvo engiami ir skurdo.

Niyi Olagunju skulptūra perteikia traumuojančios kolonializmo patirties palaužtą tapatybę. Dvasiniu, religiniu, socialiniu ar visuomeniniu požiūriais reikšmingi objektai virto Europos muziejų eksponatais. Toks Afrikos istorijos, kultūros ir tradicijų nusavinimas ir asimiliavimas paniekina objekto pirmapradę svarbą ir lemia istorinių šaknų netekimą.

Stiprėjant raginimams grąžinti abejotinu keliu įgytus objektus, kai kurios Europos šalys ėmėsi savo muziejų kolekcijų peržiūros.