Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Paulas Moulandas

Paulas Moulandas, grupė „Freemoovement“ ir jos savanoriai dviračiais bei priekabomis pristato karštą maistą benamiams, vaistus, Ekseterio bibliotekos knygas, maisto siuntas ir svarbiausias prekes finansiškai ir emociškai nukentėjusiems žmonėms. Jie yra užmezgę partnerystes su daugybe bendruomeninių organizacijų: religinėmis grupėmis, savanorių grupe „St Thomas Food Fight“ bei centru „St Thomas Medical Centre“, ir tai tik keletas jų. Be to, Paulas savo iniciatyva rengė internetinius su COVID-19 susijusios skubios pagalbos susitikimus, kad padėtų mieste veikiantiems globos namams „St Thomas“, „Alphington“ ir „Exwick“. Jie nepaprastai padėjo Ekseterio miestui. Nominavo Chloe Pooley.