Back to top
© Katalin Orbán

Iš Herendo

Aš esu iš Herendo. Dirbdami kartu su keliais padėjėjais, siuvyklomis ir rėmėjais, Veszprémo apskrityje savanoriškai pasiuvome ir nemokamai išdalinome apie 50 000 kaukių. Dauguma jų atiteko ligoninėms ir vaistinėms.