Back to top
„Abortusz: mikor dönthetnek a nők?”
Belgium, 1976
Folyóiratcímlap
Reprodukció
Institut d’Histoire ouvrière économique et sociale, Seraing, Belgium

A nők az 1970-es években egyre inkább rávilágítottak a nemek között továbbra is fennálló egyenlőtlenségekre. Bár többségük rendelkezett szavazati joggal, a magán- és a közéletben továbbra is diszkriminációval és szabadságjogaik korlátozásával találták szembe magukat. Aktív szereplővé nőtte ki magát a feminizmus, amely véget kívánt vetni a patriarchális uralomnak, és ténylegesen egyenlő társadalmakat szerettet volna létrehozni.