Back to top

A MEGOSZTOTT KONTINENS ÚJJÁÉPÍTÉSE

Az 1945 utáni időszak: Európa romokban, hatalma már a múlté, területét pedig két ellentétes globális erő: az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió osztotta fel.

A kommunizmustól való félelemben egyesülve néhány nyugat-európai ország elindult a nemzetek feletti együttműködés útján, hogy megfékezzék a nacionalizmust és felszámolják az újabb háború kockázatát.

Kelet-Európában azonban a felszabadítás sokak számára a náci önkényuralom szovjet ellenőrzésű kommunista diktatúrával való felváltását jelentette.

Belépés a negyedik emeletre

EURÓPA ÚJJÁÉPÍTÉSE

1945 – Európa romokban. Nincs ennivaló, nincs fűtőanyag, sem fedél az emberek feje fölött. Égető szükség van túlélési stratégiákra, így továbbra is megmarad a háborús jegyrendszer, hogy legalább az alapvető szükségleteket ki tudják elégíteni. Menekültek, száműzöttek és otthonuk elhagyására kényszerített emberek milliói keresnek menedéket. Európának a külvilág segítségére kell támaszkodnia.

HIDEGHÁBORÚ

1945 és 1949 között törés keletkezett a korábbi szövetséges hatalmak között valamennyi nemzetközi kérdésben. Az egyik oldalon az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország állt, a másik oldalon a Szovjetunió. Az 1945-ben Japán ellen végrehajtott atombomba-támadásokkal az Egyesült Államok vált az új világhatalommá. Később, 1949-ben a Szovjetunió saját atombombája kifejlesztésével szintén megszerezte ezt a státuszt.

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁG KIÉPÍTÉSE

Az 1950-es és 60-as években Európában az emberek többsége az életkörülmények jelentős javulását tapasztalta. A gazdasági növekedés és a jóléti állam megteremtése nyomán javultak a lakáskörülmények, az oktatás, az egészségügyi és a szociális ellátás.

Nyugat-Európában az állami tervezéssel párhuzamosan helyreállt a magánszektor. A kommunista övezetben az állam által irányított tervgazdaságok működtek, amelyek valamennyi nemzeti erőforrás fölött rendelkeztek, így önkényesen befolyásolhatták az emberek mindennapi életét. A piacgazdaságok és az állami tervgazdaságok közötti különbség szembeötlő volt.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI I

A második világháborút követően a Szovjetunió Kelet-Európa feletti uralma és az Egyesült Államokkal kialakult holtpont két új fogalmat vezetett be a köztudatba: a vasfüggönyt és a hidegháborút. Amerikai támogatás mellett Nyugat-Európában kialakultak a szorosabb együttműködés feltételei.

A SOÁ EMLÉKEZETE

Hallgatás, tagadás és elfojtás: így jellemezhető az, ahogyan a háború után a holokausztot, vagy héberül „soát” kezelték.

Önbecsülésük helyreállítására tett kétségbeesett igyekezetükben a nemzetek félretették a bűntudat és a cinkosság érzését, és elmerültek saját szenvedéseik és nehézségeik emlékeiben . A hidegháború valósága megkönnyítette a múlt hibáinak elfeledését.

Ma azonban ennek az emberiség ellen elkövetett hallatlan bűntettnek az elismerése a közös európai emlékezetről folytatott vita középpontjában áll.