Back to top

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

A tárlatvezetés során észre fogja venni, hogy nem mondjuk el minden egyes európai ország történetét. Ehelyett inkább azt igyekszünk feltárni, hogy a történelem hogyan alakította ki a közös európai emlékezetet, és hogyan befolyásolja mai és jövőbeli életünket. Saját életünkben is vannak dolgok, amikre szívesen emlékezünk, bizonyos dolgokat viszont inkább elfelejtenénk, ugyanakkor persze egyazon esemény többféleképpen is értelmezhető.

A honlap tartalma az állandó kiállítás anyagának szűk válogatása.

Belépés a Shaping Europe második emeletre

A FORMÁLÓDÓ EURÓPA

Van-e közös európai múlt? Mi fogja össze a kontinenst? Itt kezdődik az Ön utazása!

Belépve Európába egy globális hatalom - harmadik emelet

EURÓPA: VILÁGHATALMI TÉNYEZŐ

A demokráciára és nemzeti szuverenitásra való törekvés, az iparosítás és az imperializmus expanziója egyaránt gyökeresen megváltoztatják Európa pályáját. Európa világhatalma csúcspontjára ér. A 19. századi Európában ezek a változások társadalmi feszültségeket eredményeznek, melyek hatása mindmáig rendkívül erősen érezhető.

Bejutás Európába romokban - harmadik emelet

EURÓPA ROMOKBAN

A 20. század első felében a tömegháború és totalitárius terror különböző forgatókönyveinek megvalósulása a szélsőséges kegyetlenség és embertelenség megnyilvánulásait hozza felszínre.

Belépés a negyedik emeletre

A MEGOSZTOTT KONTINENS ÚJJÁÉPÍTÉSE

A háború hamvaiból új politikai táj emelkedik ki, melyet vasfüggöny oszt ketté. Az európai integráció gondolatát megvalósítják a gyakorlatban, de vajon életképes-e?

Belépés az ötödik emeletre - Megrázó bizonytalanságok

A BIZONYOSSÁGOK MEGINGÁSA

A háborút követően fellendülésnek induló gazdaságok meginognak. A kommunista rezsimek rendszerszintű problémákkal és a társadalmi-politikai legitimitás hiányával találják szembe magukat. A globalizáció és a hidegháború befejeződése felgyorsítják az európai integrációt.

EURÓPA JELENE

Melyek azok a közös meggyőződések, amelyek politikai, vallási, kulturális és társadalmi különbségektől függetlenül összekötnek bennünket? Mit írnak majd korunkról a jövő történelemkönyvei?