Back to top

POSJETI UZ STRUČNO VODSTVO I RADIONICE

OBUSTAVLJENE AKTIVNOSTI

Imajte na umu da su naše aktivnosti i radionice u okviru posjeta pod stručnim vodstvom dostupne na četiri jezika: engleskom, francuskom, nizozemskom i njemačkom. Želite li pregledati naš nastavni materijal koji nudimo na sva 24 službena jezika EU-a, posjetite našu stranicu posvećenu nastavnim aktivnostima.

Trebate li još savjeta o tome kako što bolje iskoristiti obilazak muzeja, pišite našem timu za nastavne aktivnosti na historia-learning@ep.europa.eu