Back to top
„CCCP USA”
Pariz, Francuska, 1968.
Roman Cieslewicz
Plakat
Reprodukcija
Kuća europske povijesti, Bruxelles, Belgija

I zapadni i istočni blok vlastiti društveni model smatraju superiornim. Na Istoku se, kao zamjena za kapitalizam, zastupa ideja komunističke ideologije koja se oslanja na plansku ekonomiju i jednopartijsku vlast, no ta se ekonomska i politička obilježja prikazuju kao međukorak na putu prema besklasnom društvu bez država.