Back to top
Nasmythov parni čekić
Velika Britanija, oko 1850.
Replika
Science Museum, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Industrijalizacijom i uvođenjem mehanizirane proizvodnje posve su izmijenjeni uvjeti rada diljem Europe.