Back to top
Europa u hladnom ratu
Francuska, oko 1948.
Plakat
Reprodukcija
Centre international de recherche sur l’imagerie politique, Pariz, Francuska

U zapadnoj je Europi rastao osjećaj da se nalazi u procijepu između dviju velesila, zbog čega je sve više ljudi nadu polagalo u ujedinjenu Europu. Polako je ideja europskog kontinenta kao „treće sile” omogućila intenzivniju prekograničnu suradnju.