Back to top
„Podizanje barikada”
Njemačka Konfederacija, oko 1850.
Igračka za slaganje
Drvo, papir
© Europska unija 2016. / Kuća europske povijesti, Bruxelles, Belgija

Revolucionari diljem Europe doveli su u pitanje privilegije plemstva i tradicionalni poredak. Poseban značaj imale su revolucije 1848. i 1849. kao ključni događaji u borbi za ravnopravnost, samoodređenje i ljudska prava, ciljeve koji su i danas aktualni.