Back to top
Kante za smeće koje su zaplijenjene jer nisu bile u skladu s novim standardiziranim modelom kanti za smeće u Hannoveru
Fotografija (reprodukcija)
Hannover, Njemačka, 1906.
© Njemačka agencija za okoliš: zbirka „Erhard”. Dessau-Roßlau: specijalizirana knjižnica za informacije o okolišu

Krajem stoljeća novi proizvodni procesi, sve veća količina otpada i higijenski pokret doveli su do toga da se smeće smatra nečim prljavim čega bi se trebalo riješiti.