Back to top
Učenje

Edukativna ponuda u sklopu projekta „Potrošna roba” uključuje pristup usmjeren na posjetitelje, kao i radionice za škole, interaktivni program te program zanimljivih događanja.