Back to top
Dan Mladosti

Dan Mladosti

Novi kolektivizem (NK)

Socijalistička Republika Slovenija, Jugoslavija, 1987.