Back to top
©-Studio Harm Rensink

U sljedećem dijelu, nazvanom Prepreke i veze, ispituje se dvostruka narav granica: fizička i konceptualna, umjetna ili prirodna. Europa je središnja tema u aktualnim raspravama o migracijama i ljudskim pravima, s jedne strane, te o nacionalnom suverenitetu i protekcionizmu, s druge strane. Istovremeno se doživljava i kao raj za ljudska prava i kao okrutna utvrda. Kulturna i sportska događanja, festivali i sajmovi nastoje prenijeti sliku idealnog društva i pomoći u definiranju socijalnih, kulturnih, ekonomskih i privatnih aspekata europskog identiteta.