Back to top
Pjesma „Koronavirus” Davidea, deset godina, Italija, ožujak 2020. © Davide Argiolas, Italija

Koronavirus, koronavirus, dezinficirajmo si ruke
Iz Kine su krenule sve naše muke.

Koronavirus, koronavirus, cijeli svijet se moli Bogu
Svi smo u kućama i što ja tu mogu.

Koronavirus, koronavirus, liječnici rade punom parom
predaju se s takvim marom
nagradit ćemo ih najskupljim darom!

Koronavirus, koronavirus, ruke moramo prati svi
S nadom da ćemo se sutra zagrliti.

Virus nosi krunu jer riječ „corona” na talijanskom znači „kruna”.