Back to top

Bilježenje povijesti otpada iz različitih perspektiva: sudjelovanje stručnjaka u području otpada

Profile headshots of waste workers in Brussels

Kako možemo ispričati priču o povijesti otpada bez prethodnog razumijevanja današnje situacije? Kako možemo govoriti o otpadu, a da ne govorimo o osobama koje se njime bave? Kako možemo stvoriti izložbu o smeću bez savjetovanja s pravim stručnjacima? Zajednice koje se u Bruxellesu bave gospodarenjem otpadom i smanjenjem otpada otvorile su nam svoja vrata i s nama podijelile svoje znanje.

Kuća europske povijesti počela je 2020. pripremati privremenu izložbu koja se iz povijesne perspektive bavi pitanjem otpada u Europi. Nije riječ samo o izložbi, već o višedimenzionalnom muzejskom projektu koji uključuje participativni pristup te nam u sklopu pete privremene izložbe Kuće europske povijesti „Potrošna roba – povijest moderne krize”, uz doprinose kustosa i povjesničara, predstavlja više različitih gledišta.

Ideja participativnog pristupa pojavila se vrlo rano u razvojnom procesu: s obzirom na to da je izložba usmjerena na najvidljiviji, najmaterijalniji i najopipljiviji aspekt ekološke krize (otpad), nužno je uključiti one koji se njime bave! Istraživanje treba proširiti izvan arhiva i akademskih publikacija; treba izaći na teren i razgovarati s pravim stručnjacima za otpad: onima koji se brinu o čistoći našega grada, onima koji stvaraju manje otpada jer popravljaju ili ponovno upotrebljavaju stare stvari te onima koji prakticiraju „trezvenost” i život bez otpada. Žene i muškarci, građani, volonteri, angažirani stručnjaci.

Ti su stručnjaci odvojili svoje vrijeme za nas i s nama podijelili svoje znanje, sjećanja i razmišljanja. Od njih smo naučili ono što se ne može naučiti iz knjiga.

Te stručnjake, ukupno njih 52, uspjeli smo pronaći jer su nam organizacije za koje rade ili u kojima volontiraju pristale otvoriti svoja vrata. Naši partneri u ovom projektu bili su:

Bruxelles-Propreté
Bruxelles-Propreté regionalna je agencija glavnog grada Bruxellesa čija je zadaća brinuti se za zdravlje grada kroz aktivnosti prikupljanja i obrade otpada, čišćenja i educiranja. Agencija je Kuću europske povijesti povezala s nizom zaposlenika koji se bave prikupljanjem otpada od vrata do vrata ili čišćenjem te sa službom za istraživanje i opomene koja se bori protiv kaznenih djela povezanih s gospodarenjem otpadom.
 
Bruxelles Ville – Travaux de voirie/Cellule Propreté Publique
Služba grada Bruxellesa za javnu higijenu odgovorna je za čišćenje cesta, pražnjenje kanti za smeće, uklanjanje nezakonitog otpada, čišćenje odvoda, održavanje pisoara, javnih nužnika i psećih parkova te čišćenje javnih površina tijekom održavanja tržnica ili drugih javnih događanja i nakon njihova završetka. Kuća europske povijesti posjetila je čistače briselskih ulica u njihovim domovima.

Les Petits Riens
Organizacija Les Petits Riens već je 85 godina predvodnik u socijalnom i solidarnom gospodarstvu. Njezina gospodarska djelatnost prikupljanja, razvrstavanja i prodaje rabljene robe, uz pozitivan utjecaj na okoliš, daje novi život predmetima koji bi se inače prerano bacili u smeće. Isto tako nudi platformu za socijalno-profesionalnu integraciju za više od 500 ljudi godišnje. Zarada od prodaje koristi se za financiranje socijalnih mjera povezanih s pristupom stanovanju, zapošljavanjem i svakodnevnom potporom za najranjivije skupine.

Repair Together
Repair Together nastao je 2013., nekoliko mjeseci nakon otvaranja prvog belgijskog kafića za popravke u Ixellesu 2012. Od tada to socijalno, solidarno i ekološko udruženje podupire pokretanje novih građanskih i lokalnih inicijativa kojima će se stvoriti više mogućnosti za popravak, održivost i cirkularnost. Repair Together povezao je Kuću europske povijesti s volonterima aktivnima u različitim kafićima za popravke na području Bruxellesa koji svojim znanjem daju novi život predmetima koji bi inače bili bačeni.

WORMS - Waste Organic Recycling & Management Solutions
Neprofitna organizacija WORMS promiče oporabu organskog otpada u svim njegovim oblicima, po mjeri čovjeka i na lokalnoj razini, a za to se koristi aktivnostima osposobljavanja i informiranja. WORMS asbl jedan je od predvodnika u kompostiranju koji potiče tu dobru naviku u kućanstvu u različitim okruženjima (vrtovima, stanovima, parkovima, školama, ugostiteljstvu itd.). Briselska agencija za okoliš ovlastila je to udruženje da nadzire dvije mreže građana za kompostiranje u Bruxellesu; riječ je o mreži kolektivnog komposta (više od 200 članova u regiji Bruxelles) i mreži briselskih vodiča za kompostiranje (ambasadori volonteri koji dijele svoje iskustvo kompostiranja i s kojima je Kuća europske povijesti u kontaktu).

Zero Waste Belgium
Misija organizacije Zero Waste Belgium podizanje je svijesti o pitanjima otpada i poticanje nulte stope otpada i povezanih ponašanja. Njezini članovi podupiru pojedince i organizacije koji žele stvarati što manje otpada i izvješćuju o trendovima na temelju praktičnog iskustva. Zahvaljujući tome ostvaruje se velik napredak u dostizanju nulte stope otpada. Ta neprofitna organizacija članica je mreže „Zero Waste Europe”. Njihovo stalno osoblje i neki od njihovih volontera razgovarali su s Kućom europske povijesti o tome koliko im je važno sudjelovanje građana, o ekologiji i „trezvenost u području zdravlja”.